زعفران طرفدار
زعفرانی به صرفه
مستقیم از مزرعه


طرفدار برای اینکه بتواند زعفران خالص را با قیمت مناسب بر سر سفره خانوارها بیاورد، پدید آمده است و در این مسیر با تمام وجود تلاش می کند.

چرا زعفران ما ارزان است؟

ما با داشتن افراد متخصص که سالیان متمادی در صنعت زعـفران فعالیت داشته اند و خرید مستقیم از مزارع زعفران توانسته ایم هزینه ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده. همچنین با استفاده از بسته بندی هایی قیمت مناسبی دارند، توانسته ایم تا آن جا که امکان دارد قیمت تمام شده بسته های زعفران را کاهش داده تا در این شرایط اقتصادی بتوانیم به وسع خود کمک حال هموطنان خود باشیم. همچنین با استفاده از نیروهای بومی خراسان برای آمده سازی این گیاه ارزشمند، توانسته ایم به اقتصاد این منطقه کمک نماییم

 
 
 

تولید به صرفه

در طرفدار برای رسیدن به زعفران ارزان قیمت، از نیروهای متخصصی که سالها تجربه در این صنعت داشته و با چم و خم کار آشنا بوده اند استفاده شده است، تا بتوان در مراحل برداشت، فرآوری و بسته بندی زعفران بیشترین بهره وری را داشت.

از کشاورزان گرفته تا نیروهای برنامه ریزی و تولید برای پایین آوردن قیمت نهایی زعفران تلاش می کنند.

توزیع اشتراکی

برای آنکه به فلسفه وجودی طرفدار یعنی فروش زعفران ارزان برای همه اقشار برسیم، از سیستم توزیع اشتراکی کمک گرفته ایم، به این شکل که این شرکت خود سیستم باربری و توزیع ندارد و از سیستم های توزیع سایر شرکت به خصوص شرکت هایی که در حوزه زعفران کار می کنند، کمک می گیرد.

استفاده از ناوگان حمل و نقل سایر شرکت ها، سبب ایجاد بازی دو سر برد برای ما و شرکت های این صنعت داشته است.