محصولات

A

زعفران یک مثقال طرفدار


زعفران یک مثقالی طرفدار از رشته های خالص زعفران تولید شده است. این محصول به علت نوع بسته بندی اقتصادی که دارد برای مصرف کنندگانی که به دنبال کیفیت مطلوب و قیمت ارزان هستند، انتخاب مناسبی است.

زعفران نیم مثقال طرفدار


زعفران نیم مثقالی طرفدار از رشته های خالص زعفران تولید شده است. اين محصول در بسته يندي پاکتي لمينيت شده و نايلون ترس، کاملا نفوذ ناپذير در برابر هرگونه آلودگي و گرد و غبار بوده و با توجه به ابعاد بسته بندي که دارد به راحتي قابل حمل و نگهداري مي باشد.
B
C

زعفران یک گرم طرفدار


زعفران یک گرمی طرفدار از رشته های خالص زعفران تولید شده است. این بسته بندی از کیسه های ترس و در پاکت لمینت تشکیل شده. این بسته بندی باعص ایجاد حس خوبی در مخاطب شده است.

زعفران نیم گرم طرفدار


زعفران نیم گرمی طرفدار از رشته های خالص زعفران تولید شده است. این محصول به علت نوع بسته بندی اقتصادی که دارد برای مصرف کنندگانی که به دنبال کیفیت مطلوب و قیمت ارزان هستند، انتخاب مناسبی است.
D